Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / Udział w nieruchomości mieszkalnej Racławiczki, gm Strzeleczki

Udział w nieruchomości mieszkalnej Racławiczki, gm Strzeleczki

Lokalizacja: Racławiczki

Sygnatura: OP1O/GUp-s/276/2022

Symbol:


Syndyk oferuje do sprzedaży:

- udział 1/8 część w nieruchomości obejmującej działkę nr 379, stanowiącą tereny mieszkaniowe, obszaru 0,0580 ha wraz z zabudowaniami, położoną w miejscowości Racławiczki, gmina Strzeleczki, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00040088/0, za cenę nie niższą niż 18.000,00 złotych, co stanowi 50% kwoty szacowania.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulamin postępowania konkursowego można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Cena: 12 000.00 zł