Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / Łambinowice nieruchomość gospodarcza

Łambinowice nieruchomość gospodarcza

Lokalizacja: Łambinowice

Sygnatura: V GUp 364/21

Symbol:


Syndyk w postępowaniu prowadzonym pod sygn. V GUp 364/21 of, oferuje do sprzedaży, w z wolnej ręki:

prawo użytkowania wieczystego działek nr 449/30 i 449/45, stanowiących tereny przemysłowe, łącznego obszaru 0,1716 ha, położonych w Łambinowicach, gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, dla którego to prawa prowadzona jest w Sądzie Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OP1N/00081258/8 oraz własności budynku magazynowego, położonego w Łambinowicach przy ulicy Fabrycznej 2, gmina Łambinowice, stanowiącego odrębną nieruchomość, za cenę nie niższą niż 310.500,00 złotych co stanowi ok. 75% wartości oszacowania.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulamin przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Cena: 310 500.00 zł