Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / działka budowlana - Sidzina, woj. opolskie

działka budowlana - Sidzina, woj. opolskie

Lokalizacja: Sidzina

Sygnatura: OP1O/GUp-s/301/2023

Symbol:


Syndyk oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert:

- nieruchomość obejmującą działkę nr 192/5, stanowiącą rolę, obszaru 0,0490, położoną w Sidzinie, gmina Skoroszyce, powiat nyski, woj. Opolskie (KW nr OP1N/00051116/2), za cenę nie niższą niż 21.240,00 złotych – postępowanie o sygn. OP1O/GUp-s/301/2023,

Numer działki - 192/5, powierzchnia 0,0490, kw nr OP1N/00051116/2

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest:

złożenie oferty dotyczącej wskazanej nieruchomości, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA” ze wskazaniem odpowiedniej sygnatury, osobiście w Kancelarii Syndyka, w terminie do dnia 19 lutego 2024 roku, do godz. 13:00 (adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Mariacka 24/3, 48-304 Nysa), bądź przesłanej na wskazany adres za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach oraz regulamin przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

Cena: 21 240.00 zł