Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Wierzytelności / wierzytelności JANOBIO

wierzytelności JANOBIO

Lokalizacja:

Sygnatura: V GUp 364/21

Symbol:


Syndyk oferuje do sprzedaży należności:

przysługujących upadłemu od dłużnika JANOBIO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w kwocie nominalnej 35.350,00 złotych, wynikających z Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny w dniu 7 października 2021 roku, sygn. akt VI Nc-e 1267493/21, opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 7 grudnia 2021 roku (pozycja nr 2 Spisu należności w postępowaniu upadłościowym),

za kwotę nie niższą niż 17.675,00 złotych (co stanowi 50% wartości nominalnej).

 

Cena: 17 675.00 zł