Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / Udział w nieruchomości w Złotogłowicach, woj. opolskie

Udział w nieruchomości w Złotogłowicach, woj. opolskie

Lokalizacja: Złotogłowice

Sygnatura: V GUp 22/20

Symbol:


Syndyk w postępowaniu o sygnaturze V GUp 22/20 of, oferuje do sprzedaży w trybie konkursu ofert udział w 1/6 części w nieruchomości obejmującej działki nr nr 431, 53 i 261, księga wieczysta kw nr OP1N/00014161/1, położonej w Złotogłowicach, gmina Nysa, województwo opolskie, za cenę nie niższą 11.885 złotych (50% kwoty oszacowania).

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 784 490 049 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

 

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do przesłania oferty zakupu (za pośrednictwem operatora Poczta Polska, w kopercie opatrzonej dopiskiem: OFERTA – sygn. akt V GUp 22/20 of), w terminie do dnia 30 września 2021 roku, godz. 13:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) na adres:

Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 8/2, 48-300 Nysa.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 13:10.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Cena: 11 885.00 zł