Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / Udział w nieruchomości w miejscowości Gródczanki

Udział w nieruchomości w miejscowości Gródczanki

Lokalizacja: Gródczanki

Sygnatura: OP1O/GUp-s/247/2022

Symbol: 1


Syndyk oferuje do sprzedaży udział w nieruchomości mieszkalnej,

położonej w miejscowości Gródczanki, gmina Pietrowice Wielkie

 

Syndyk oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert:

- udział 1/2 część w nieruchomości obejmującej działkę nr 95/4, stanowiącą tereny mieszkaniowe, obszaru 0,4055 ha wraz z zabudowaniami, położoną w miejscowości Gródczanki przy ulicy Wiejskiej nr 33, gmina Pietrowice Wielkie, powiat Raciborski, województwo śląskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00056429/7, za cenę nie niższą niż cena oszacowania równą 94.500,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest:

złożenie oferty dotyczącej wskazanego udziału w nieruchomości, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA OP1O/GUp-s/247/2022, osobiście w Kancelarii Syndyka, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku, do godz. 13:00 (adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Mariacka 24/3, 48-304 Nysa), bądź przesłanej na wskazany adres za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulamin postępowania konkursowego można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Cena: 94 500.00 zł