Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / nieruchomość w Szybowicach

nieruchomość w Szybowicach

Lokalizacja: Szybowice

Sygnatura: V GUp 300/20

Symbol:


Syndyk sprzeda dom jednorodzinny położony w Szybowicach,

gmina Prudnik, woj. opolskie

Syndyk oferuje do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Szybowice, gm. Prudnik, składającej się z działek nr 677/1, 677/2 i 561, o łącznej powierzchni 0,16 ha  - kw nr OP1P/00001319/2, za cenę nie niższą niż 200.000 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA V GUp 300/20 of”) przesłanej za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) w terminie do dnia 16 grudnia 2021 roku godz. 13:00 na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulaminy przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 784 490 049 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

Cena: 200 000.00 zł