Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / nieruchomość gospodarcza w Straduni, woj. opolskie

nieruchomość gospodarcza w Straduni, woj. opolskie

Lokalizacja: Stradunia

Sygnatura: V GUp 69/19

Symbol:


Syndyk masy upadłości Ireneusza Zarzyckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu o sygnaturze V GUp 69/19 of, na podstawie zezwolenia sędzi-komisarz z dnia 25 maja 2021 roku, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, wchodzące w skład masy upadłości nieruchomości:

 

1/ udział 1/2 część w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny (sklep), położony w Straduni przy ulicy Opolskiej nr 35, o powierzchni użytkowej 108,10 m2 (KW nr OP1S/00050749/5),

2/ udział 1/2 część w nieruchomości obejmującej działkę nr 20/43, stanowiącą grunty orne, obszaru 0,0175 ha, położonej w Straduni (KW nr OP1S/00058249/6), za łaczną cenę nie niższą niż 20.000 złotych

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 784 490 049 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

 

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do przesłania oferty zakupu (za pośrednictwem operatora Poczta Polska, w kopercie opatrzonej dopiskiem: OFERTA – sygn. akt V GUp 69/19 of), w terminie do dnia 16 grudnia 2021 roku, godz. 13:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) na adres:

Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 8/2, 48-300 Nysa.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 13:10.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Cena: 20 000.00 zł