Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / mieszkanie w Nysie

mieszkanie w Nysie

Lokalizacja: Nysa

Sygnatura: V GUp 120/20

Symbol:


Syndyk sprzeda mieszkanie w Nysie, woj. opolskie

Syndyk w postępowaniu prowadzonym pod sygn. V GUp 120/20 of, oferuje do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego:

1. lokal mieszkalny położony w Nysie przy ul. Korczaka 21, województwo opolskie, o powierzchni użytkowej 48,81 mkw dla  którego to lokalu Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/072380/6 wraz z udziałem w 1504/100000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej działki nr 7/5, 34/13, 34/11 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę nie niższą od ceny oszacowania wynoszącej 205.500 złotych. 

Syndyk informuje, że przedmiotowy lokal obciążony jest prawem służebności osobistej mieszkania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. złożenie oferty (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA V GUp 120/20 of”) przesłanej za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku godz. 13:00 na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa, oraz

2. wpłata wadium w wysokości 20.000,00 złotych na rachunek masy upadłości:  Santander Bank S.A. 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulamin przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 784 490 049 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

 

Cena: 205 000.00 zł