Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / Dziewkowice - działka rolna (2)

Dziewkowice - działka rolna (2)

Lokalizacja: Dziewkowice

Sygnatura:

Symbol:


Syndyk sprzeda nieruchomości położone w Dziewkowicach,

gmina Strzelce Opolskie, woj. opolskie

 

Syndyk oferuje do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, dz. nr 211/2, AM-2 o pow. 3.135 mkw – kw nr OP1S/00012959/2, za cenę nie niższą niż 8.000 złotych.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. złożenie oferty (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA V GUp 287 - 131/20) przesłanej za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) w terminie do dnia 30 września 2021 roku godz. 13:00 na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa oraz

 

2. wpłata wadium w wysokości:

1.000 złotych, na rachunek masy upadłości: Santander Bank S.A. 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach oraz regulaminy przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 784 490 049 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

Cena: 8 000.00 zł