Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / Działka rolna niezabudowana - Bielice, gmina Łambinowice, woj. opolskie

Działka rolna niezabudowana - Bielice, gmina Łambinowice, woj. opolskie

Lokalizacja: Bielice

Sygnatura: V GUp 364/21

Symbol:


Syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną położoną w Bielicach, gmina Łambinowice, woj. opolskie

Syndyk w postępowaniu prowadzonym pod sygn. V GUp 364/21 of, oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert:

nieruchomość położoną w miejscowości Bielice, gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, obejmującą działkę nr 452/1, obszaru 0,4900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00069015/3, za cenę nie niższą niż cena oszacowania równą 19.000,00 złotych,

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest:

złożenie oferty dotyczącej wskazanej nieruchomości, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA V GUp 364/21 of, osobiście w Kancelarii Syndyka, w terminie do dnia 7 lutego 2023 roku, do godz. 13:00 (adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Mariacka 24/3, 48-304 Nysa), bądź przesłanej na wskazany adres za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulamin przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

 

Cena: 19 000.00 zł