Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / działka rolna Malerzowice

działka rolna Malerzowice

Lokalizacja: Malerzowice Wielkie

Sygnatura: V GUp 224/20

Symbol:


Syndyk sprzeda nieruchomość rolną w Malerzowicach,

gmina Łambinowice, woj. opolskie

 

Syndyk oferuje do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego nieruchomość rolną niezabudowaną położoną w miejscowości Malerzowice Wielkie, gmina Łambinowice, obejmującą działkę nr 199/6 km. 1, o powierzchni 0,67 ha – kw nr OP1N/00037101/0, za cenę nie niższą niż 48.280 złotych,

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. złożenie oferty (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA V GUp 224/20 of”) przesłanej za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) w terminie do dnia 30 września 2021 roku godz. 13:00 na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa oraz

 

2. wpłata wadium w wysokości 2.000,00 złotych na rachunek masy upadłości:  Santander Bank S.A. 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulaminy przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 784 490 049 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

Cena: 48 280.00 zł